Цветините очи черешови

Цветините очи черешови
сношти ги видов расплакани.
- Цветано моме убаво,
што си ми Цвете нажалена,
нажалена, расплакана?

- Дали ти е мајка умрела
или е болен татко ти,
или те тебе посвршија
за друго либе што не сакаш?

- Ниту ми е мајка умрела,
ниту е болен татко ми,
либето војник ми замина
во таа града Битола.

Од него писмо јас немам,
зато сум толку нажалена,
затој сум толку нажалена,
нажалена, расплакана.

- Не плачи, Цвете, не жали,
либето писмо испрати,
либето писмо испрати,
до твојта верна другарка.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Пепи Бафтировски - Цветините очи черешови
 2. Ѓорѓи Андреевски, Јорданка Куцулова - Цветините очи черешови
 3. Виолета Томовска - Цветините очи черешови
 4. Јордан Митев - Цветините очи черешови
 5. Цвета и Петар Павловски - Цветините очи черешови
 6. Наум Петрески, Сузана Спасовска - Цветините очи черешови
 7. Анета Мицевска, Зоран Џорлев - Цветините очи черешови
 8. Горан Тодоровски, Зуица Лазова - Цветините очи черешови
 9. Дарко Билбиловски - Цветините очи черешови
 10. Атанаска Димитрова, Димитар Коларов - Цветините очи черешови
 11. Нелина - Цветините очи черешови

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Пепи Бафтировски
 2. Ѓорѓи Андреевски
 3. Јорданка Куцулова
 4. Виолета Томовска
 5. Јордан Митев
 6. Цвета и Петар Павловски
 7. Наум Петрески
 8. Сузана Спасовска
 9. Анета Мицевска
 10. Зоран Џорлев
 11. Горан Тодоровски
 12. Зуица Лазова
 13. Дарко Билбиловски
 14. Атанаска Димитрова
 15. Димитар Коларов
 16. Нелина