Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Бисер балкански

Солзи сами капат, прости ми
тешки се ко твојте планини
плаче срце од три страни
што крвави многу години.

Е, е, е, еј, Македонијо,
ти си бисер балкански
сплоти Пирин, Егеј син
со бистри води вардарски.

Само една има вистина
има една Македонија
делете ја, парчете ја
пак ќе биде наша најмила.

Е, е, е, еј, Македонијо,
ти си бисер балкански
сплоти Пирин, Егеј син
со бистри води вардарски.

Македонци наглас запејте
македонско оро играјте
мајка мила спомнете ја
жива била Македонија.

Е, е, е, еј, Македонијо,
ти си бисер балкански
сплоти Пирин, Егеј син
со бистри води вардарски.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Гоце Николовски - Бисер балкански
  2. Сашо Гигов - Гиш - Бисер балкански
  3. Зоран Џорлев, Наум Петрески - Бисер балкански
  4. Николај Славеев - Бисер балкански

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Гоце Николовски
  2. Сашо Гигов - Гиш
  3. Зоран Џорлев
  4. Наум Петрески
  5. Николај Славеев