Земјо Македонска

Земјо Македонска, уважавам те,
земјо Македонска,
земјо турско-ропска Македонијо
уважавам те.

Уважавам твојте Македонијо
гори високи,
горите, висојте
и во теб' херојте Македонијо
што ги раѓаш ти.

По теб' се белеат Македонијо,
безбројни стада,
стадата белеат
а гроздови зрејат Македонијо,
по твој ридови.

Ништо не те плаши Македонијо,
на овој бели свет,
кој душман ќе влезе
жив нема да излезе Македонијо,
ти го ставаш в гроб.


(Друга верзија)

Земјо Македонска чудна си на глед,
земјо Македонска,
земјо турско-ропска Македонијо
уважавам те.

Уважавам твојте Македонијо
гори високи,
горите, висојте
и во тебе геројте Македонијо
што ги раѓаш ти.

Убава си мила мајко
Македонијо,
стада се белеат
лозјата вирејат
ти ни даваш сè.

Ништо не те плаши
Македонијо,
кој душман влегол
тој жив не излегол Македонијо,
ти го клаваш в гроб.

Земјо Македонијо
наша татковино
Македонијо!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Васка Илиева - Земјо Македонска
 2. Симеон Гугуловски - Земјо Македонска
 3. Сашо Гигов - Гиш - Земјо Македонска
 4. Сашо Гигов - Гиш - Земјо Македонска
 5. Македонски мерак - Земјо Македонска
 6. Владо Јаневски - Земјо Македонска
 7. Зоран Џорлев, Танец - Земјо Македонска
 8. Габриела Новевска - Земјо Македонска
 9. Kazuhiro Kotetsu - Земјо Македонска

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Васка Илиева
 2. Симеон Гугуловски
 3. Сашо Гигов - Гиш
 4. Македонски мерак
 5. Владо Јаневски
 6. Зоран Џорлев
 7. Танец
 8. Габриела Новевска
 9. Kazuhiro Kotetsu