Ој ти момче охриѓанче

- Ој ти момче охриѓанче,
што си толку замислено,
крај езеро везден шеташ,
кажи дали некој чекаш,
или срце некој ти открадна,
тешко да го заборавиш?

- Не ме прашај, моме младо,
мачно ми е да ти кажам,
јас си љубев моме лично,
туѓинче од друго место,
љубов си дадовме, среќни бевме,
само едно, едно лето.

Дојде време, си замина,
крај водите ме остави,
да ме мачат спомените,
в' срце трејат, не се бришат.
Само дојди момче, врати ми се,
чекам, чекам крај езеро,
само дојди либе, врати ми се,
чекам, чекам крај езеро.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Габриела Новевска - Ој ти момче охриѓанче
 2. Кочо Петровски - Ој ти момче охриѓанче
 3. Виолета Томовска - Ој ти момче охриѓанче
 4. Виолета Томовска, Кирил Манчевски - Ој ти момче охриѓанче
 5. Ресинка Тасева - Ој ти момче охриѓанче
 6. Влатко Стефановски, Мирослав Тадиќ, Теодосиј Спасов - Ој ти момче охриѓанче
 7. Чардак - Ој ти момче охриѓанче
 8. Емилија Ѓореска - Ој ти момче охриѓанче
 9. Анастасија Петреска, Наум Петрески - Ој ти момче охриѓанче
 10. Ева Гордон - Ој ти момче охриѓанче
 11. Елегија - Ој ти момче охриѓанче
 12. Амира Медуњанин - Ој ти момче охриѓанче
 13. Brenna Maccrimmon - Ој ти момче охриѓанче
 14. Yvette Holzwarth, Мирослав Тадиќ - Ој ти момче охриѓанче
 15. Група Сарај - Ој ти момче охриѓанче
 16. Kazuhiro Kotetsu - Ој ти момче охриѓанче

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Габриела Новевска
 2. Кочо Петровски
 3. Виолета Томовска
 4. Кирил Манчевски
 5. Ресинка Тасева
 6. Влатко Стефановски
 7. Мирослав Тадиќ
 8. Теодосиј Спасов
 9. Чардак
 10. Емилија Ѓореска
 11. Анастасија Петреска
 12. Наум Петрески
 13. Ева Гордон
 14. Елегија
 15. Амира Медуњанин
 16. Brenna Maccrimmon
 17. Yvette Holzwarth
 18. Група Сарај
 19. Kazuhiro Kotetsu