По друм одам мајче

По друм одам мајче, по друм шетам,
аман, аман, друм - перница, мајче,
друм - постела.

Сношти вечер, мајче, кога легнав,
аман, аман, кога легнав, мајче,
сон си видов.

На рацете, мајче ми спиеше,
аман, аман, ми спиеше, мајче
едно лудо младо.

Пуштив рака, мајче, да си го фатам,
аман, аман, лудо младо, мајче,
не си најдов.

Кога ќе ме жениш, мајче, да ми кажеш
аман, аман, беќарштилак, мајче, не се трпи,
само легни, мајче, само стани.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Петранка Костадинова - По друм одам мајче
 2. Виданка Георгиева - По друм одам мајче
 3. Наум Петрески - По друм одам мајче
 4. Круме Спасовски - По друм одам мајче
 5. Ванчо Тарабунов - По друм одам мајче
 6. Танец - По друм одам мајче
 7. Chalgia Sound System - По друм одам мајче
 8. Тања Царовска - По друм одам мајче
 9. Ирена Вељовска - По друм одам мајче
 10. Влатко Лозаноски - По друм одам мајче
 11. Мирвет Беловска - По друм одам мајче
 12. Akroama - По друм одам мајче
 13. Габриела Новевска - По друм одам мајче
 14. Мирвет Беловска, Радио студио Скопје - По друм одам мајче

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Петранка Костадинова
 2. Виданка Георгиева
 3. Наум Петрески
 4. Круме Спасовски
 5. Ванчо Тарабунов
 6. Танец
 7. Chalgia Sound System
 8. Тања Царовска
 9. Ирена Вељовска
 10. Влатко Лозаноски
 11. Мирвет Беловска
 12. Akroama
 13. Габриела Новевска
 14. Радио студио Скопје